Baselinefase onderzoek Youth in Transition afgerond

Binnen het onderzoek ‘Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles’ (YIT) is een belangrijke mijlpaal behaald: de baselinefase is volledig afgerond. De onderzoekers van PARC spraken ruim 420 jongeren die in behandeling gingen wegens het gebruik van cannabis, alcohol of stimulantia. YIT moet het longitudinale beloop van verslaving in de kritische periode van adolescentie naar jonge volwassenheid in kaart brengen.

De eerste bevindingen van het onderzoek zijn door hoofdonderzoeker Christina Moska en prof. dr. Vincent Hendriks gepresenteerd op het NISPA-congres. Hier is bijvoorbeeld toegelicht dat 93% van de doelgroep op basis van de DSM-5 criteria voldoet aan een ernstige stoornis in middelengebruik en dat bij ruim 75% naast verslaving sprake is van psychiatrische comorbiditeit. De aankomende tijd staan er verschillende presentaties bij deelnemende verslavingszorginstellingen op de planning.

Metingen met behandelaren en jongeren

Na afronding van de behandeling van een jongere hebben de onderzoekers kort telefonisch contact met de behandelaar. In dit gesprek vragen zij bijvoorbeeld naar de globale verandering in middelengebruik. en of de behandeling op een andere wijze heeft plaatsgevonden als gevolg van de COVID-19 pandemie. Tot nu toe lukt het om alle behandelaren telefonisch te spreken en ruim 250 deelnemers hun behandeling afgerond.

Daarnaast worden de jongeren twee jaar na start van hun behandeling opnieuw benaderd, de zogenaamde twee-jaar-follow-up. Deze verloopt zeer voorspoedig: de follow-up-rate is bijna 90%! Bij de follow-up-meting ligt de focus op mogelijke veranderingen in het leven van de jongeren ten opzichte van de baselinemeting en sinds het einde van de behandeling.

Eerste artikel gepubliceerd in BMC Psychiatry

Het eerste artikel ‘Youth in transition. A prospective cohort study into the long-term course of addiction, mental health problems and social functioning in youth entering addiction treatment: study protocol’ is deze maand gepubliceerd in BMC Psychiatry. Je kunt het hier lezen.