Effectieve behandelingen

Greep op je leven terugkrijgen

Bij overmatig gebruik of een verslaving verliest de jongere niet alleen de greep op zijn of haar gebruik, maar lukt functioneren thuis, op school of op het gebied van sociaal contact ook niet meer. Het doel van de behandeling is minderen of helemaal stoppen met alcohol, drugs of gamen, én dat iemand de greep op zijn of haar leven weer terugkrijgt.

Welke behandeling passend is wordt bepaald door de ernst van de problematiek, de mate waarin de jongere lijdt onder zijn of haar problemen, en het disfunctioneren op bovengenoemde gebieden.