Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een relatief nieuwe vorm van CGT  is Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ook ACT is goed onderzocht en bewezen effectief bij verslaving (zie oa Mark B. Powers Maarten B. Zum Vörde Sive Vörding Paul M.G. Emmelkamp (2009). Acceptance and Commitment Therapy: A Meta-Analytic Review. Psychother Psychosom 2009;78:73–80; en A-Tjak, J.G.L., Davis, M.L., Morina, N., Powers, M.B., Smits, J.A.J., Emmelkamp, P.M.G., 2015. Psychother. Psychosom. 84, 30–36).

De nadruk ligt op het leren door ervaren. Door vervelende gevoelens en gedachten te accepteren ontstaat er ruimte voor commitment: doen wat voor iemand belangrijk en waardevol is. ACT is dus vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit van iemands leven, en in tweede instantie op het verminderen van klachten.