Comorbiditeit: zo veel mogelijk geïntegreerd behandelen

De aanbevelingen wat betreft comorbiditeit verschillen per middel. Bekijk daarom altijd de Richtlijn Drugs (niet-opioïden). In het algemeen is comorbiditeit geen contra-indicatie voor een verslavingsbehandeling. Integendeel: verslaving en psychiatrische problemen moeten allebei behandeld worden, in samenhang. Dat heet ‘geïntegreerd behandelen’. Hiertoe moet heel goede diagnostiek plaatsvinden waarbij de verschillende verschijnselen en de onderlinge samenhang worden ontrafeld. Op basis daarvan kan een geïntegreerd behandelplan worden opgesteld.

De volgorde van behandeling is een keuze die de jongere en zijn of haar behandelaar kunnen maken met gedeelde besluitvorming.