Position Paper Jeugdverslavingszorg 2024

De jeugdverslavingszorg is een belangrijk en onontbeerlijk onderdeel in de keten van de jeugdhulpverlening. De jeugd heeft de toekomst. En daarom is een goede start erg van belang. Als we kinderen en jongeren de kans willen bieden om veilig en gezond op te groeien is het essentieel dat de jeugdverslavingszorg bekend, erkend en herkend wordt in het jeugdhulplandschap. Het bereik moet worden vergroot.

In de position paper lees je de stand van zaken over:

  • de actualiteit van de cijfers over middelengebruik onder jongeren;
  • de kenmerken van de doelgroep;
  • de relevantie van de jeugdverslavingszorg;
  • de zorgen in de jeugdverslavingszorg;
  • en de toekomst van de jeugdverslavingszorg.

In de samenleving is een verschuiving zichtbaar in het denken over gezondheid en ziekte, te weten van de behandeling van ziekte naar het voorkomen van ziekte. En het inzetten op een gezonde leefstijl. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds dat het belangrijk is in te zetten op preventie, zowel mentaal als fysiek. Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) is ‘preventie de sleutel’ (ZorgWelzijn). Deze beweging is eveneens omarmd in het Integraal Zorgakkoord, het Nationaal Preventieakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het is daarbij ook van belang te investeren in verslavingspreventie en op de gehele breedte van preventie actief te zijn.

Ons grote gezamenlijke belang is om verslaving te voorkomen. En vroegsignalering en toeleiding naar passende zorg indien toch problematisch gebruik ontstaat. Daarom vinden we het belangrijk om beschikbaar en ondersteunend te zijn in het gehele veld van de jeugdhulp. We delen onze specialistische kennis door preventieve werkzaamheden, advies en consultatie, mee te behandelen en deskundigheidsbevordering.

De investering in de verslavingszorg levert daarnaast daadwerkelijk wat op. Dit blijkt onder andere uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) “CGT bij alcohol- en cannabisverslaving”, welke is uitgevoerd door het RIVM. Per persoon die Cognitieve Gedragstherapie heeft doorlopen zijn de baten over een periode van tien jaar 10.000 tot 14.000 euro. Dit betekent dat elke geïnvesteerde euro, zo’n zes euro oplevert.

Naar de position paper van Jeugdverslavingszorg

Naar de infographic