Wat is preventie van verslaving bij jongeren?

Preventie is gericht op het vergroten van kennis bij jongeren over het maken van gezonde keuzes, het voorkomen van verslaving, en het terugdringen van gebruik of riskant gedrag (zoals gamen of gokken). Het eerste alcoholgebruik wordt zo lang mogelijk uitgesteld: in ieder geval tot 18 jaar, en bij voorkeur langer, omdat de hersenen zich ontwikkelen tot ongeveer het 25e levensjaar. Preventie gebeurt op verschillende manieren: psycho-educatie, peer-educatie en voorlichting, bijvoorbeeld met bijeenkomsten, spreekuren en online interventies.

Tijdige aanpak voorkomt latere problemen

Jongeren zijn vaak zorgmijdend. Ze willen vaak niet minderen of stoppen, en zijn dus niet erg geneigd zich aan te melden voor behandeling. Het kan voor hulpverleners moeilijk zijn om contact met hen te krijgen. Veel jongeren met een verslaving, vooral aan middelen, blijven dan ook lang onder de radar. Op het moment dat jongeren zich aanmelden zijn ze vaak al fors verslaafd. Ze hebben meestal ook veel problemen op school.

Een vroege signalering voorkomt dat de problemen verergeren. Ook voorkomt een tijdige aanpak problemen op latere leeftijd. Denk bij dit alles aan studievertraging, studie-uitval, en problemen op het werk. Overmatig alcoholgebruik kan daarnaast een gezonde sociaal- en emotionele ontwikkeling in de weg staan. Preventie is dus een belangrijke schakel in de keten van jeugdverslavingszorg.