Selectieve preventie

Programma’s voor selectieve preventie moeten voorkomen dat jongeren met een verhoogd risico op verslaving daadwerkelijk een verslaving krijgen. Programma’s voor selectieve preventie liggen voor de hand bij signalen voor alcoholproblemen. Hoe kun je alcoholproblematiek herkennen? Bekijk de signalen van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholgebruik.

Voorlichting over alcohol en uitgaansdrugs

Unity is peer-educatie: voorlichting voor en door jongeren, op (dance-)evenementen. De peer-educators geven voorlichting over de effecten en risico’s van alcohol en partydrugs aan jongeren die de intentie hebben op korte termijn te gaan gebruiken. De voorlichters worden getraind door zorginstellingen. Ze zijn benaderbaar en verwijzen jongeren door naar de juiste instanties.

Unity is een samenwerking tussen Brijder, Indigo Preventie, IrisZorg, Jellinek en Novadic-Kentron.

Drugstestservice

Instellingen voor verslavingszorg en enkele GGD-locaties bieden een gratis drugstestservice bij het uitgaan. Bekijk het aanbod in jouw regio.

Training ‘Signaleren en begeleiden’

‘Signaleren en begeleiden’ is een praktische training voor professionals die werken met jongeren die risicovol middelen gebruiken. Je vergroot je kennis en je vaardigheden in het signaleren van alcohol-, tabak- en middelengebruik, risicovol gamen en gokken. Er wordt specifiek ingegaan op vroegsignalering, motiverende gesprekstechnieken en doorverwijzen.

Verschillende zorginstellingen bieden deze training aan. Kijk bij de zorginstelling in jouw regio.

Moti4

Moti4 bestaat uit maximaal vier individuele bijeenkomsten van één uur, waarin de jongere (14-24 jaar) samen met een preventiewerker zijn alcoholgebruik kritisch onderzoekt. Het programma is gericht op bewustwording, kennis en inzicht, en het versterken van de weerbaarheid door motiverende gespreksvoering. De jongere bepaalt zelf hoe en waaraan hij of zij wil werken: dat kan alcoholproblematiek zijn, maar ook bijvoorbeeld overmatig gamen.

KOPP/KOV

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KOV) hebben zelf ook een groter risico op psychische problemen of een verslaving. Dit geldt ook voor jongvolwassenen. In Nederland hebben jaarlijks zo’n 405.000 ouders een psychische stoornis en/of verslaving. Zij hebben samen 577.000 kinderen.

KOPP/KOV-interventies voor jongeren zijn vaak groepsinterventies. Interventies die op verschillende plekken worden aangeboden zijn onder andere Piep zei de muis, de Doe-praat-groep, de Pubergroep en Kopstoring. Deze interventies zijn gebaseerd op de KOPP-KOV-Richtlijn. Het actuele aanbod vind je bij de zorginstelling in jouw regio.

Meer informatie over KOPP/KOV (Trimbos-instituut).

Kindcheck: vijf vragen over opvoeding en kinderen

Professionals die werken met KOPP/KOV-kinderen dienen een risico-inschatting te maken voor het kind. Dat kan met de Kindcheck, onderdeel van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De Kindcheck bevat vijf vragen over de opvoeding en kinderen die gesteld worden tijdens de intake. Bekijk de Kindcheck (pdf) en gerelateerde documenten.